Onemocnění zubů a dutiny ústní

Onemocnění zubů a dutiny ústní

Onemocnění zubů a dutiny ústní patří mezi velmi častá (většinou však nezávažná)
onemocnění. V případě zubního kazu se potom jedná o nejčastější onemocnění vůbec (celosvětově).

Dutina ústní bývá nejčastěji postižena zánětlivými infekčními nemocemi, většinou přechodného a nezávažného rázu.

Dutina ústní obsahuje několik základních struktur. Patří sem rty, jazyk, zuby s jejich závěsným aparátem, dásně a lymfatické uzliny (mandle). Dále se zde nacházejí slinné žlázy a jejich vývody.

Onemocnění zubů a dásní

Zuby bývají nejčastěji postiženy zubním kazem, který může přecházet na zubní dřeň (vzniká pak pulpitida) a zubní kořen (apikální periodontitida), kdy hrozí riziko postižení kostního výběžku horní nebo dolní čelisti se vznikem osteomyelitidy.

Při postižení závěsného aparátu (záněty, degenerativními změnami, atrofií) vzniká, zvláště u starších lidí parodontóza.

Onemocnění rtů a koutků

Rty bývají nejčastěji postiženy v rámci infekce herpetickými viry (vzniká herpes labialis).

Velmi časté je zánětlivé onemocnění ústních koutků (stomatitis angularis).
Dále mohou být postiženy, především horní rty, v rámci vrozených vývojových vad rozštěpem. Rozštěp může postihovat buď pouze ret, nebo se jedná o postižení rtu v kombinaci s rozštěpem dalších struktur dutiny ústní - tvrdého a měkkého patra, čípku).

Onemocnění jazyka

Jazyk bývá postižen vzácně, spíše dochází k jeho onemocnění v rámci postižení celé dutiny ústní, především záněty. Jeho vzhled je velice důležitý pro diagnózu některých infekčních onemocnění. Samostatně může být jazyk postižen hemangiomy a lymfangiomy, především u dětí.

Zánět mandlí

Lymfatické uzliny (mandle), především krční a nosní, bývají postiženy infekčními záněty bakteriálními a virovými. Jsou známé jako anginy a jsou velice časté.

Onemocnění slinných žláz

Onemocnění slinných žláz patří mezi vzácná, mohou být postiženy v rámci infekčních onemocnění (příušnice, bakteriální záněty). Dále v jejich vývodech, především vývodu příušní žlázy mohou vznikat kameny (sialolity), které pak zamezují volnému odtoku slin do dutiny ústní. Slinné žlázy bývají postiženy v rámci některých autoimunitních chorob (např. Sjögrenův syndrom).

Velice častým onemocněním, postihujícím ústní dutinu jsou afty.

Všechny součásti dutiny ústní mohou být postiženy nádorovým onemocněním. Jeho vznik je nejčastěji vázán na chronické dráždění chemickými látkami, především na kouření.