Akutní, život ohrožující stavy

Akutní, život ohrožující stavy jsou stavy, u kterých, pokud nedojde k bezprostřednímu lékařskému zásahu, dochází ve většině případů k úmrtí postiženého.

Nejčastěji jsou tyto stavy vyvolány vážným úrazem, spojeným buď s masivním krvácením, nebo s poraněním centrálního nervového systému (mozku a krční míchy).
V případě krevních ztrát jsou pro život nebezpečné ztráty nad 1,5 l krve.

Nemusí se jednat o otevřená krvácení, mnohem nebezpečnější je krvácení vnitřní, které na první pohled není vidět.

Poranění centrálního nervového systému je závažné tím, že jsou zde uložena centra, která mají na starosti řízení životně důležitých funkcí (srdeční akce a dýchání).

Šokový stav

K těmto stavům se počítá také šokový stav, který má mnoho příčin a který ve své konečné fázi vede k nevratným změnám v organismu, následkem kterých dochází k selhání životně důležitých orgánů. Nejčastějšími příčinami šoku jsou snížený krevní objem (rozsáhlá krvácení, popáleniny, dehydratace), náhle vzniklá onemocnění srdce (akutní infarkt myokardu, srdeční tamponáda, rozsáhlá embolizace do plicní tepny …) a poruchy distribuce tekutin v těle (k těm dochází při otravě krve, závažných alergických reakcích - anafylaktický šok).

Infekční a vnitřní onemocnění

Dále do skupiny život ohrožujících stavů patří některá infekční onemocnění. Jedná se především o epiglotitidu a o meningokokovou meningitidu, dnes již vzácný tetanus, otravu botulotoxinem a bakteriální sepse.

Dále jsou do této skupiny řazeny některé interní onemocnění, respektive jejich dekompenzované formy. Život může ohrozit akutní selhání ledvin, jater, srdce, dekompenzovaný diabetes mellitus, akutní zánět slinivky břišní a zánět slepého střeva, neprůchodnost střevní (z těch nejčastějších).

Otrava

Dále je život ohrožen při otravách. Otravy mohou být způsobeny návykovými látkami, léky, houbami a některými chemikáliemi (zásady a kyseliny, rozpouštědla). Vážné jsou také akutní otravy některými plyny (nejčastěji oxid uhelnatý).

Tyto stavy jsou doprovázeny změnami vědomí, které mohou vyústit v koma, kdy dotyčný nereaguje na žádné okolní podněty.

Takto postižení jedinci by měli být neprodleně transportováni do nemocnice na oddělení jednotky intenzivní péče nebo na anesteziologicko - resuscitační oddělení, jelikož pouze na takto vybavených pracovištích jim je možno poskytnout maximální možnou péči a pokusit se vážný stav zvrátit a zachránit dotyčnému život.